Diensten

De overeengekomen Incoterms®regel bepaalt de wijze waarop een export-import order moet worden uitgevoerd.

Bij het geven van bedrijfstrainingen heb ik altijd al met vriendelijke nadruk gewezen op de – eigenlijk – alles internationaal omvattende functie van de Incoterms® regels. Vaak tot ongenoegen van diegenen die zich met het (ver)kopen van goederen over de grens bezig houden. Incoterms® zijn regels die de gehele export-import orderuitvoering beheersen. U kunt er eigenlijk niet omheen althans als u uw gewaardeerde en met bloed zweet en tranen veroverde orders verantwoord wilt uitvoeren. Daarom….

E H B O

Ja, E H B O heeft er een tweede betekenis bij. Het is uw EERSTE HULP BIJ ONDERHANDELINGEN geworden. Een Incoterms® regel begeleidt als het ware de te leveren goederen van de verkoper naar de koper en “vertelt” onderweg wat er allemaal moet gebeuren en wie dat moet doen. Helaas wordt er vaak te onverschillig en te ondoordacht met een order en dus de orderuitvoering omgesprongen. Waarom zou een verkoper zijn klanten lastig vallen met allerlei kleine, nietszeggende karweitjes die de Incoterms® regels hooghartig verplichtingen noemen? Zijn klant is – nog steeds – koning! Hij wil de koper in de watten leggen zodat die geen reden heeft om op zoek te gaan naar een andere leverancier. “BEGRIJP DAT DAN!” schijnt die verkoper te willen zeggen. Zeggen? Uitschreeuwen!Exporteurs en importeurs hebben de intentie om een langdurige relatie aan te gaan, waarbij, om dit te bestendigen, de uitvoering van een order niet alleen prompt maar ook strikt nauwkeurig plaats moet vinden. Een Incoterms® regel (o.a.) dient tijdens de onderhandelingen tot stand te komen en niet pas achteraf. Beide partijen dienen te wéten wat er wordt afgesproken en het zou aanbeveling verdienen om de leveringsconditie die overeengekomen wordt – voor alle volledigheid en voor de bestwil van alle partijen – “even” door te nemen.

Datgene wat van begin tot eind nodig is om een export-import order verantwoord uit te voeren verschilt wat betreft die activiteiten van Incoterms®regel tot Incoterms®regel. Bepaalde activiteiten terzijde leggen als zijnde irrelevant of overdreven heeft geen enkele zin. Sterker nog, het zou de koper of de verkoper wel eens duur kunnen komen te staan als men er de voorkeur aan geeft een eigen interpretatie te geven aan de overeengekomen Incoterms® regel. De Incoterms® regel begeleidt de goederen op weg van de verkoper naar de koper. Als de Incoterms® regel “straks” de ruimte krijgt op een connossement, een CMR, een CIM en een AWB, dan kan dat alleen maar in positieve zin bijdragen aan een verantwoorde export-import orderuitvoering in alle geledingen. Er zijn bedrijven die hun eigen “Incoterms” uitvinden en – vervolgens – toepassen. Weliswaar klinken die “vondsten” af en toe redelijk uitnodigend, maar er zijn vondsten bij die tenenkrommend zijn.

De ICC (International Chamber of Commerce) doet er alles aan om de “ECHTE” Incoterms®regels de hele wereld te laten veroveren. De 2020 versie van de Incoterms®regels neemt u bij de hand en leidt u rond. De uitvoering van een export-import order is bij de Incoterms®regels in goede handen.


Maakt het uitvoerbaar !