Export Troubleshooter
Maakt het uitvoerbaar !

Mijn naam is Piet Roos. Behalve aan mijn vrouw heb ik mijn hart verpand aan alles wat met export te maken heeft. Ik heb er 40 jaar in dat uitdagende vak op zitten en heb zeer veel ervaring opgedaan, zowel binnen als buiten. Ik begon als douane-declarant , werd een paar jaar later Assistent Transport-manager, werd vervolgens Transport-manager, werd daarna regionaal Export-manager en werd tenslotte export-directeur. De binnen opgedane ervaring kwam mij buiten ten zeerste van pas. Ik wist wat de Binnendienst nodig had en kon de alom bekende contra-verse die bijna overal heerst de kop indrukken.

De opgedane (export)kennis van zaken vormde mijn bagage toen ik een volgende stap nam nadat ik het hectische exportleven achter mij liet. Ik bleek een aardige hand van schrijven te hebben en tevens een aardige verteltrant. Ik wist mijn onderwijsakte te halen en ging aan de slag met cursussen, workshops, seminaars en bedrijfstrainingen. Ik maakte gebruik van zelf geschreven lesstof. Ook begon ik studieboeken te schrijven. Regelmatig gaf ik ook exportadviezen. Mijn aandacht ging daarbij vooral uit naar internationale transport en leverings- en betalingscondities. In mijn presentaties heb ik het dan ook steeds over de drie-eenheid leveren + vervoeren + betalen die ik – als het ware – onderbouwd door veel praktijkvoorbeelden en cases aaneenrijg en met elkaar laat samenwerken.